Giỏ hàng 0

- Chính sách & quy định chung

Trang web www.ecoamenities.vn là website bán đồ dùng và thiết bị khách sạn trực tuyến chuyên cung cấp các sản phẩm thuộc thương hiệu Tự Nhiên và do Tự Nhiên phân phối.

Khách hàng tham gia giao dịch trên www.ecoamenities.vn là cá nhân có đầy đủ năng lực hành vi dân sự từ đủ 15 tuổi trở lên và có tài sản để thực hiện giao dịch mua sản phẩm.

Sản phẩm giao dịch trên www.ecoamenities.vn bao gồm các sản phẩm đồ dùng và thiết bị khách sạn.

Mọi hoạt động mua bán sản phẩm trên www.ecoamenities.vn phải được thực hiện công khai, minh bạch, đảm bảo quyền lợi của khách hàng www.ecoamenities.vn sẽ chịu trách nhiệm trước khách hàng đối với mọi vấn đề liên quan đến sản phẩm cung cấp trên www.ecoamenities.vn.

Bằng việc tham gia giao dịch trên www.ecoamenities.vn, khách hàng được xem là đã tìm hiểu quyền và nghĩa vụ của mình và đồng ý bị ràng buộc bởi quy chế hoạt động website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử www.ecoamenities.vn đang có hiệu lực vào thời điểm khách hàng thực hiện giao dịch.