- Eco Amenities Giỏ hàng 0
Thẻ treo cửa

Thẻ treo cửa

- Chất liệu: Nhựa, giấy

- Kích thước: 

 + 9*24cm

 + 7.5*18cm  

 + 8.5*24cm

- Cách in:

 + In offset 2 mặt, cán màng mờ, bồi 2 mặt, bế thành phẩm

 + In 2 mặt, bồi 2 mặt, bế thành phẩm

Hiển thị thêm...
Hotline: 0283 636 88 77

Hình ảnh sản phẩm

Sản phẩm liên quan